femhundra examenskataloger

 
Idag har jag...  
▲ Hämtat femhundra examenskataloger från ett bokbinderi
▲ Blivt förkyld

▲ Deklarerat 
▲ Transkiberat en intervju
▲ Haft gruppledarmöte
▲ Glömt min plånbok i skolan 

▲ Gått tillbaka till skolan endast för att hämta min glömda plånbok
▲ Skrivit ned tjugofem olika adresser på tjugofem olika kuvert
▲ Klistrat fast hundratjugosex stycken frimärken 
▲ Postat tjugofem kuvert inehållande tjugofem kataloger och tjugofem inbjudningar
▲ Lyssnat på Wonderful med Janet Devlin sisådär kanske femton gånger 
▲ Lagat spenatsoppa med lax 
▲ Läst cirkus sextio sidor ur boken"The last letter from your lover"
 
 
 
0 kommentarer